VERNISSAGE LOTTA WÄSTERLID ZMUDA-TRZEBIATOWSKI

2015-03-28 17:40

Klockan elva slogs portarna till årets andra vernissage i konsthallen upp. Målningar och bilder av Lotta Wästerlind Zmuda-Trzeibiatowski fyllde hallen. Kenneth Carlzon från Konstföreningen hälsade drygt 40-talet besökare samt Lotta välkommen. Ca 160 besökare kom under lördagen och de kommentarer som hördes andades positivitet. Du som inte var i konsthallen under lördagen, missa inte denna mycket fina och varierade utställning. 

    
Rolf och Kenneth känner in…                   Lotta i hallen.

    
En av de många målningarna.                  Verk på rad…

    
Kenneth hälsar välkommen!                      Från en annan vinkel.

    
Lotta med familj.                                        En akvarell.

    
Mer bilder på rad…                                    En av de mycket fina oljorna.


KONSTFÖRELÄSNINGAR

2015-03-25 13:41

Tillsammans med NBV drar vi nu igång vårens föreläsningsserie. Passa på att lära dig mer om konst och avsluta med en trevlig konstresa till Borås fram i maj.

Välkomna!

LÄS MER HÄR.


LOTTA WÄSTERLIND ZMUDA-TRZEBIATOWSKI

2015-03-23 22:19

Nu laddar vi för lördagens vernissage och utställning med Lotta Wästerlind Zmuda-Trzebiatowski. Klockan 11.00 startar vi och håller öppet till 14.00.

Se mer här!         

   


ÅRSMÖTE TISDAG 17 MARS

2015-03-17 22:37

Ett trettiotal medlemmar samlades på tisdagskvällen för att genomföra föreningens 79:e årsmöte. Ordförande Rolf Malm hälsade välkommen och öppnade mötet. Som ordförande för mötet valdes Bjarne Martinsson som genomförde detsamma på ett förtjänstfullt sätt. Dagordningen innehöll bl. a. verksamhets- och ekonomisk berättelse som godkänndes. Efter revisorernas rapport beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Val till styrelsen genomfördes och till ordförande för ett år omvaldes Rolf Malm. Övriga punkter innehöll också antagande av nya stadgar för föreningen. Det presenterades även en ny vision för föreningen vilken antogs av mötet. Efter att Rolf Malm avslutat mötet och tackat för visat intresse tog Bo Borg över med en intressant föreläsning om "konsten att vara konstkritiker". Efter att ha lyssnat till Bo förstår man att det är en konst att vara konstkritiker. När Bo var klar pratade Rolf en liten stund om läget gällande den uppsägning från konsthallen vi fått av kommunen. Den 9:e april kommer ärendet upp i Kultur och Fritidsnämnden, efter det vet vi om föreningen får vara kvar eller inte.

    
Lena, Rolf och Bjarne förbereder sig.      Medlemmarna börjar samlas.

    
Rolf hälsar välkommen.                            Lena och Bjarne mitt i årsmötet.

    
Kenneth går igenom ekonomin.              Bo Borg föreläser.


ÅRSMÖTE

2015-03-08 19:29

Tisdag den 17:e mars kl.19.00 är det årsmöte för Lidköpingskonstförening. Platsen är Bibilotekets samlingssal.
Bo Borg kommer och föreläser om "Konsten att vara konstkritiker". 

Handlingar inför årsmötet kan du läsa och ladda hem här:
(klicka på resp länk)

DAGORDNING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖRSLAG TILL VISION
FÖRSLAG TILL NYA STADGAR
EKONOMISK BERÄTELLSE