ÅRSMÖTE

2021-03-24 20:38

Den 21 mars klockan 16.00 genomfördes årsmötet på digital väg. Drygt ett 20-tal medlemmar var närvarande genom Zoom, det digitala verktyg föreningen använde sig av denna gång. Rolf Malm öppnade mötet och Bjarne Martinsson valdes som ordförande för mötet. Sedvanliga förhandlingar stod på dagordningen och dessa klubbades igenom med bifall. Verksamhets- och ekonomisk berättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Medlemsavgiften klubbades som oförändrad under 2021 det vill säga 200kr även detta år. Nyval av en ledamot till styrelsen genomfördes och vi får hälsa Ann-Louise Friberg välkommen till föreningen. Därefter avtackades avgående kassören Kenneth Carlzon, med en gåva, för sitt mångåriga engaemang för föreningen. Rolf Malm överräckte också en blombukett till Bjarne Martinsson som tack för ordförandeskapet under årsmötet. 

Tack till Mukskänkarna för lån av lokal.

Några bilder från "kommandocentralen".


ÅRSMÖTE 21 MARS

2021-03-09 22:46

Konstföreningens årsmöte blir i år digitalt via Zoom på grund av den
pågående pandemin. Söndagen den 21 mars kl 16.00 startar mötet med ett kåseri av Per Lindström, drivande i 11-augustigruppen som i drygt 50 år fotograferat och dokumenterat intressanta händelser som inträffat just den 11 augusti. Han kommer även att visa en hel del bilder. Därefter vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordning och verksamhetsberättelse laddar du ned på neanstående länkar. Du anmäler ditt deltagande till: info@lidkopingskonstforening.se. Några dagar innan mötet kommer du att få information om hur Zoom fungerar samt en klickbar länk för att ansluta till mötet. I år skickar vi inte ut något inbetalningskort utan medlemsavgiften (200 kronor) betalas antingen via Bankgiro 5041-3665 eller Swish till nummer 123 389 4862. Glöm inte uppge namn, adress, telefon/mobilnummer samt e-postadress. För att få rösta på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald och registrerad innan mötet börjar.

Välkommen till årsmötet den 21 mars.

DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE