ÅRSMÖTE TISDAG 17 MARS

2015-03-17 22:37

Ett trettiotal medlemmar samlades på tisdagskvällen för att genomföra föreningens 79:e årsmöte. Ordförande Rolf Malm hälsade välkommen och öppnade mötet. Som ordförande för mötet valdes Bjarne Martinsson som genomförde detsamma på ett förtjänstfullt sätt. Dagordningen innehöll bl. a. verksamhets- och ekonomisk berättelse som godkänndes. Efter revisorernas rapport beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Val till styrelsen genomfördes och till ordförande för ett år omvaldes Rolf Malm. Övriga punkter innehöll också antagande av nya stadgar för föreningen. Det presenterades även en ny vision för föreningen vilken antogs av mötet. Efter att Rolf Malm avslutat mötet och tackat för visat intresse tog Bo Borg över med en intressant föreläsning om "konsten att vara konstkritiker". Efter att ha lyssnat till Bo förstår man att det är en konst att vara konstkritiker. När Bo var klar pratade Rolf en liten stund om läget gällande den uppsägning från konsthallen vi fått av kommunen. Den 9:e april kommer ärendet upp i Kultur och Fritidsnämnden, efter det vet vi om föreningen får vara kvar eller inte.

    
Lena, Rolf och Bjarne förbereder sig.      Medlemmarna börjar samlas.

    
Rolf hälsar välkommen.                            Lena och Bjarne mitt i årsmötet.

    
Kenneth går igenom ekonomin.              Bo Borg föreläser.

« Tillbaka