Styrelse

Styrelse vald på årsmötet 2020

Rolf Malm
-ordförande

Marianne Björn
-vice ordförande

Helene Creton
-kassör

Kerstin Andersson
-sekreterare

Angela Grönberg Wallin
-ledamot

Per-Axel Eriksson
-ledamot

Annika Thonander
-ledamot

Claes Arvidson
-suppleant, IT och marknad

Lisbeth Eklind
-suppleant

 

---------------------------

Göran Gustafsson
Curt Larsson
-revisor

Erik Gustafsson - samankallande
Tore Granbom
-valberedning

---------------------------

Inköpskommitté
Styrelsen och Bjarne Martinsson