VINNARE MEDLEMSDRAGNINGEN 2017

2017-11-26 14:48

Kommunhusets foajé var sprängfull av förväntansfulla medlemmar som hoppades på sin tur i årets medlemsdragning. Prick klockan 14.00 drog Lars-Ola Högsborn det första nummret. Detta tillhörde Eva-Lisa Leijon som därmed fick välja först av de trettio verk som föreningen köpt in till årets dragning. Nytt för år är ju att de som vann och var på plats kunde välja sitt verk och få med sig det hem direkt. Ca hälften av vinnarna var på plats eller hade ombud på plats, resterande valde föreningen verk åt.

Här följer listan över årets vinnare i nummerordning:

  1.  Eva-Lisa Leijon
  2.  Nellie Salgård
  3.  Helena Åhlrud
  4.  Birgit Ageland Gustafsson
  5.  Ingrid Karlsson
  6.  Kent Malmberg
  7.  Anne Tuneroth
  8.  Karin Zettersten
  9.  Vänersviks Förvaltning AB
10.  Ann Björling
11.  Rolf Hallgren
12.  Ingalill Svensson
13.  Karlqvist’s Smide AB
14.  Daniel Roos
15.  Lena Fogelqvist
16.  Josef Sekund
17.  Clas Ström
18.  Margareta Henriksson
19.  Jan Clason
20.  Hans Kihlén
21.  Ann Isaksson
22.  Anna-Majja Odhe-Ydergren
23.  Margareta Larsson
24.  Margareta Arneke
25.  Ingela Hjort
26.  Angela Grönberg-Wallin
27.  Tony Abrahamsson
28.  John Salgård
29.  Nils Fredell
30.  Kjell Magnusson 

De vinnare som inte var på plats underättas personligen.


MEDLEMSDRAGNING 2017

2017-11-14 10:39

Årets dragning/lotteri har ett anorlunda upplägg i år.

Verken ställs ut i foajén till Lidköpings Kommunhus från 18/11 till 25/11 2017, samt på föreningens hemsida.

Dragning i medlemslotteriet äger rum lördag den 25/11 klockan 14.00.

OBS!
De vinnare som är på plats väljer verk direkt och får då ta med sig sitt verk hem.
För de vinnare som inte är på plats och inte har lämnat fullmakt för ombud att välja verk väljer föreningen det verk som då har det högsta värdet.

Så gå till kommunhuset och titta på de verk som ingår i årets dragning, vilket är din favorit?

Här kan du se de verk som ingår i årets dragning.

Verklista finns för nedladdning här!