MÖTE MED KULTUR&FRITID

2015-01-21 10:13

Föreningen hade möte med delar av politiken i tisdags kväll. Det var ett bra och givande möte där mycket av föreninges verksamhet diskuterades. Vi fick chansen att förklara och klargöra en hel del saker och frågor som dykt upp i den debatt som följde efter beskedet om uppsägningen. Vad som händer nu är att frågan är politisk och kommer att behandlas av kultur och fritidsnämnden under våren. Det skall tas fram en ny vision och en ny arbetsmodell för konsthallen. Det besked vi fick är att föreningen med all sanolikhet får vara kvar i konsthallen frågan är bara under vilka former. I och med att den politiska processen tar lite tid och planeringen inför 2016 behöver behöver bli klar fick föreningen löfte om att kunna bedriva verksamhet i konsthallen även under 2016. Så vårt 80-årsjubileum under 2016 kommer utställningsmässigt att bedrivas från konsthallen. Nu under 2015 är vi, som tidigare lovats, kvar i konsthallen. Utställningsrogrammet blir helt klart nu i dagarna och foldern kommer att gå för tryck i slutet av vecka.

201501201/styrelsen

« Tillbaka