KONSTFÖRENINGEN TIPSAR

2021-09-21 18:07

Annika Lundgren – I Detta Land, Kamrat

Torsdag den 22/9 18:30 på bibliotekscenen.

I Detta Land, Kamrat (en Kollationering) är ett manuskriptbundet läsverk som framförs av tre röster och tre kroppar. Verket oscillerar mellan det sakliga och det poetiska och behandlar längtan efter den politiska visionen i en allt mer marknadsstyrd och populistisk samhällsdiskurs. Är nostalgi en potential eller ett riskmoment i politiken? Hur ser möjligheterna ut för att staka ut en kollektiv riktning framåt? Var finns det politiska i politiken idag?

Manuskriptet tar utgångspunkt i arbetardikter från svenskt 1900-tal, politiska uttalanden från folkhemstiden, fragment från samtida opinionstexter, essäer och artiklar samt olika typer av material från riksdagens hemsida. Resultatet är en komposition i fyra delar som delvis består av redan existerande texter som på olika sätt ställs mot varandra och skapar nya utsagor och delvis av nya texter som genererats i mötet mellan dem.

Huvudtiteln är hämtad från Svante Forsters dikt med samma namn från 1976. Begreppet "kollationering" i undertiteln refererar till det stadium i en teateruppsättning då rollerna fördelas och manuset för första gången läses igenom av ensemblen.

Gratisbiljetter hämtas i bibliotekets reception.

« Tillbaka