INSTÄLLT ÅRSMÖTE

2020-03-16 11:43

Konstvänner


På grund av den uppkomna coronasituationen har styrelsen för
Lidköpings konstförening beslutat skjuta årsmötet på framtiden.
Förbundsstyrelsen för Sveriges konstföreningar uppmanade den 16 mars samtliga distrikt och konstföreningar att i möjligaste mån skjuta på inplanerade årsmöten och andra föreningsarrangemang.

Lidköpings konstförenings årsmöte var planerat att genomföras den 25 mars i Bibliotekssalen. Stadgarna säger att årsmötet ska vara genomfört före mars månads utgång men med tanke på den extraordinära situationen och de råd som myndigheter ger så kan det i dagsläget anses vara överordnat föreningens stadgar. För att minska risken för smittspridning har en enig styrelse därför beslutat skjuta årsmötet på framtiden.

Beslut om nytt datum kommer att tas efter den 14 april eller när situationen tillåter. Nuvarande styrelse är beredd att fortsätta arbetet tills ett årsmöte kan genomföras. Vi kommer att informera om nytt datum via Facebook, via webben – www.lidkopingskonstforening.se – och annons i NLT.

Därmed flyttar vi även den extra medlemsdragningen till det kommande årsmötet.
Men reglerna är de samma – om du vill vara med betala medlemsavgiften på 200 kronor före den 1:a april via Swish till 123 389 4862 eller till bankgiro 5041-3665. OBS! Uppge namn, adress, telefon/mobilnummer och e-mailadress.


Styrelsen för Lidköpings konstförening beklagar den uppkomna situationen.
På uppdrag av styrelsen för Lidköpings konstförening
Rolf Malm, ordförande

« Tillbaka