EXTRA MEDLEMSDRAGNING

2020-03-15 20:07

För de medlemmar som betalar eller redan har betalt in medlemsavgiften före den 1:e april lottar vi ut ett verk av Torsten Jurell.

Titeln på verket är "Väktare" och har ett värde av ca 10.000kr

« Tillbaka