ÅRSMÖTE 2020

2020-04-17 08:39

Som alla vet så har Coronasituationen (Covid 19) inte förbättrats – snarare tvärtom. I mitten av mars beslöt konstföreningens styrelse att årsmötet, som var planerat att genomföras den 25 mars, skulle senareläggas eftersom social distansering skulle praktiseras för att skydda riskgrupper. Sedan dess har en skärpning skett vilket innebär att sammankomster med mer än 50 personer för närvarande inte är tillåtna.

Om situationen tillåter är det styrelsens ambition och plan genomföra årsmötet den 11 augusti. Valet av just detta datum har en speciell orsak som styrelsen kommer att informera om senare.

För övrigt jobbar vi vidare med förberedelser för höstens utställning med Lovisa Ivenholt, Martin Hansson och Andreas Eriksson med vernissage den 5 september

Följ oss på Facebook och föreningens webbsida – lidkopingskonstforening.se

« Tillbaka